ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมทัวร์
dot
ทัวร์เกาหลี


แบนเนอร์ตัวอย่าง
LINE


ทัวร์ภายในประเทศ


ภูเก็ต กระบี่ พังงา (มีไกด์ มีรถ อาหารครบ รวมทัวร์ดำน้ำ)3วัน2คืน

ราคาเริ่มต้นที่ 6,190 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินจากต้นทาง)

เดินทางระหว่าง 01 พฤศจิกา 58  ถึง  31 ตุลา 59
ราคาประกอบด้วย
1.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก
2.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร 
3.ทัวร์ล่องอ่าวพังงา - เขาตาปู พร้อมอาหารเที่ยง บนเกาะปันหยี 
4.ทัวร์ทะเลกระบี่ - ทะเลแหวก โดยเรือ Ao Nang Princess พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิหน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ 
5.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 7 มื้อ
7.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง 

ภูเก็ต ดำน้ำเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา ชมภูเก็ตแฟนตาซี (มีไกด์ มีรถ อาหารครบ รวมทัวร์ดำน้ำ)3วัน2คืน

ราคาเริ่มต้นที่ 5,790 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินจากต้นทาง)

เดินทางระหว่าง 01 พฤศจิกา 58  ถึง  31 ตุลา 59
ราคาประกอบด้วย
1.ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา
2.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร และค่าบัตรเข้าชม สถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
3.ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือ Sea Angel พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ
**** กรณีต้องการเที่ยว เกาะพีพี + เกาะไข่นอก โดย เรือ Speed Boat เพิ่มค่าบริการ ท่านละ 500 บาท****
4.ค่าเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องมโนราห์ทอง 
5.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 6 มื้อ 
6.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง      
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท 

ทะเลตรัง Unseen in Thailand

 ราคาเริ่มต้นที่ 6,000 บาท  (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2012 Happy Deluxe Tour All Rights Reserved.