dot dot
dot
โปรแกรมทัวร์
dot
ทัวร์เกาหลี


แบนเนอร์ตัวอย่าง
LINE


ทัวร์ภายในประเทศ


ภูเก็ต กระบี่ พังงา (มีไกด์ มีรถ อาหารครบ รวมทัวร์ดำน้ำ)3วัน2คืน

ราคาเริ่มต้นที่ 6,190 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินจากต้นทาง)

เดินทางระหว่าง 01 พฤศจิกา 58  ถึง  31 ตุลา 59
ราคาประกอบด้วย
1.ค่าห้องพัก 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก
2.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร 
3.ทัวร์ล่องอ่าวพังงา - เขาตาปู พร้อมอาหารเที่ยง บนเกาะปันหยี 
4.ทัวร์ทะเลกระบี่ - ทะเลแหวก โดยเรือ Ao Nang Princess พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิหน้ากากดำน้ำ ท่อหายใจ เสื้อชูชีพ 
5.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 7 มื้อ
7.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง 

ภูเก็ต ดำน้ำเกาะพีพี ชมอ่าวมาหยา ชมภูเก็ตแฟนตาซี (มีไกด์ มีรถ อาหารครบ รวมทัวร์ดำน้ำ)3วัน2คืน

ราคาเริ่มต้นที่ 5,790 บาท (ไม่รวมตั๋วเครื่องบินจากต้นทาง)

เดินทางระหว่าง 01 พฤศจิกา 58  ถึง  31 ตุลา 59
ราคาประกอบด้วย
1.ค่าห้องพัก 2 คืน ณ โรงแรม ที่ท่านเลือก ตามตารางราคา
2.ทัวร์รอบเกาะภูเก็ต พร้อม อาหารเที่ยง ที่ภัตตาคาร และค่าบัตรเข้าชม สถานที่ต่างๆ ที่ระบุ
3.ทัวร์เกาะพีพี โดยเรือ Sea Angel พร้อมอาหารเที่ยง และอุปกรณ์ ดำผิวน้ำ อาทิ หน้ากากดำน้ำ เสื้อชูชีพ
**** กรณีต้องการเที่ยว เกาะพีพี + เกาะไข่นอก โดย เรือ Speed Boat เพิ่มค่าบริการ ท่านละ 500 บาท****
4.ค่าเข้าชมภูเก็ตแฟนตาซี พร้อมอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องมโนราห์ทอง 
5.อาหารตามรายการ รวมทั้งหมด 6 มื้อ 
6.รถ รับ - ส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต - โรงแรม พร้อมมัคคุเทศก์ ตลอดการเดินทาง      
7.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท 

ทะเลตรัง Unseen in Thailand

 ราคาเริ่มต้นที่ 6,000 บาท  (ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2012 Happy Deluxe Tour All Rights Reserved.