dot dot
dot
dot


ẹҧ
LINE
ʡտ٨ HARMONY IN TOKYO 6ѹ 4׹ ..60 Թ Nok Scoot

Ҥ 34,900 ҷ
01-06 ѹ 35,900 ҧ 35
06-11 ѹ 35,900 ҧ 35
08-13 ѹ 35,900 ҧ 35
13-18 ѹ 34,900 ҧ 35
15-20 ѹ 34,900 ҧ 35
20-25 ѹ 38,900 ҧ 35
22-27 ѹ 38,900 ҧ 35
27 ..-01 ..61 40,900 ҧ 35
29 ..-03 ..61  40,900 ҧ 26
(Update 19/8/2017)

ʡտ٨ MIRACLE IN TOKYO 5ѹ 3׹ ..60 Թ Nok Scoot

Ҥ 33,900 ҷ
03-07 ѹ 34,900 ҧ 35
05-09 ѹ 33,900 ҧ 35
10-14 ѹ 33,900 ҧ 35
12-16 ѹ 33,900 ҧ 35
17-21 ѹ 33,900 ҧ 35
19-23 ѹ 33,900 ҧ 35
24-28 ѹ 35,900 ҧ 35
26-30 ѹ 36,900 ҧ 35
(Update 19/8/2017)

Hokkaido Beyond ѻ ͵ ⡴ ື 6ѹ 4׹ ..-..60 Թ úԹ

Ҥ 42,900 ҷ
3-8 .. 45,900 ҧ 8
11-16 .. 48,900 ҧ 30
12-17 .. 48,900 ҧ 30
22-27 .. 47,900 ҧ 30
23-28 .. 46,900 ҧ 30
24-29 .. 47,900 ҧ 30
27.. – 1 .. 46,900 ҧ 30
30.. – 4 .. 46,900 ҧ 30
3-8 .. 42,900 ҧ 24
9-14 .. 42,900 ҧ 30
14-19 .. 42,900 ҧ 27
24-29 .. 43,900 ҧ 30
(Update 19/8/2017)

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ػ ѡشš(No Free Day) 5ѹ 4׹ ..60 Թ Scoot

Ҥ 29,999 ҷ
01-05 Ȩԡ 29,999 ҧ 16
15-19 Ȩԡ 30,888 ҧ 26
22-26 Ȩԡ 30,888 ҧ 28
(Update 19/8/2017)

Hokkaido Ice Breaker ػ(No Free Day) 5ѹ 3׹ ..-..61 Թ úԹ

Ҥ 38,888 ҷ
08-12 61 38,888 ҧ 33
09-13 61 38,888 ҧ 34
13-17 61 38,888 ҧ 34
14-18 61 38,888 ҧ 32
15-19 61 38,888 ҧ 34
16-20 61 38,888 ҧ 34
20-24 61 38,888 ҧ 34
21-25 61 38,888 ҧ 34
22-26  61 38,888 ҧ 34
23-27  61 38,888 ҧ 34
24-28  61 38,888 ҧ 26
25-29 61 38,888 ҧ 29
27-31 61 38,888 ҧ 32
28 - 161 38,888 ҧ 34
29 - 261 38,888 ҧ 34
30 – 03 61 38,888 ҧ 33
31 – 04 61 38,888 ҧ 20
14–18 61 39,999 ҧ 23
21-25 61 38,888 ҧ 33
22-26 61 38,888 ҧ 35
04–08 չ61 38,888 ҧ 34
08–12 չ61 38,888 ҧ 35
21–25 չ61 38,888 ҧ 35
(Update 19/8/2017)

Hokkaido ػ Ǽͧ (ͧ) No Free Day 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ ASIA ATLANTIC AIRLINES

Ҥ 33,900 ҷ
03-07 ѹ 33,888 ҧ 22
10-14 ѹ 33,888 ҧ 20
24-28 ѹ 39,888 ҧ 34
31 ѹ60 – 04 61 45,888 ҧ 34
(Update 19/8/2017)

Hokkaido ػ ᴧҴ (No Free Day) 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ ͵Źԡ Ź

Ҥ 29,999 ҷ
01-05 32,888 ҧ 32
08-12 32,888 ҧ 25
15-19 32,888 ҧ 19
22-26 35,888 ҧ 32
29 – 02 Ȩԡ 32,888 ҧ 34
12-16 Ȩԡ 29,999 ҧ 34
19-23 Ȩԡ 29,999 ҧ 31
(Update 19/8/2017)

Tokyo ػ ᴧҴss.2(No Free Day) 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ Scoot

Ҥ 27,998 ҷ
28 – 01 Ȩԡ 28,888 ҧ 27
29 – 02 Ȩԡ 28,888 ҧ 34
30 – 03 Ȩԡ 29,888 ҧ 34
31 – 04 Ȩԡ 28,888 ҧ 24
01-05 Ȩԡ 28,888 ҧ 31
02-06 Ȩԡ 28,888 ҧ 28
04-08 Ȩԡ 28,888 ҧ 32
05-09 Ȩԡ 28,888 ҧ 32
07-11 Ȩԡ 28,888 ҧ 34
09-13 Ȩԡ 28,888 ҧ 11
10-14 Ȩԡ 28,888 ҧ 34
11-15 Ȩԡ 28,888 ҧ 32
12-16 Ȩԡ 28,888 ҧ 28
14-18 Ȩԡ 29,888 ҧ 34
15-19 Ȩԡ 27,988 ҧ 10
17-21 Ȩԡ 28,888 ҧ 34
18-22 Ȩԡ 28,888 ҧ 34
19-23 Ȩԡ 28,888 ҧ 34
20-24 Ȩԡ 28,888 ҧ 34
21-25 Ȩԡ 28,888 ҧ 34
22-26 Ȩԡ  28,888 ҧ 20
24-28 Ȩԡ 28,888 ҧ 34
25-29 Ȩԡ 29,888 ҧ 34
26-30 Ȩԡ 28,888 ҧ 34
27 Ȩԡ-01 ѹ60 28,888 ҧ 34
(Update 19/8/2017)

Tokyo ػ ʡ (No Free Day) 5ѹ 3׹ ..60-61 Թ Scoot

Ҥ 28,888 ҷ
28 Ȩԡ - 02 ѹ 28,888 ҧ 34
29 Ȩԡ - 03 ѹ 28,888 ҧ 29
30 Ȩԡ  - 04 ѹ 32,888 ҧ 34
01-05 ѹ 33,888 ҧ 34
02-06 ѹ 33,888 ҧ 34
03-07 ѹ 33,888 ҧ 32
04-08 ѹ 33,888 ҧ 34
05-09 ѹ 32,888 ҧ 34
06-10 ѹ 32,888 ҧ 34
07-11 ѹ 33,888 ҧ 34
08-12 ѹ 33,888 ҧ 30
09-13 ѹ 33,888 ҧ 34
10-14 ѹ 31,888 ҧ 34
11-15 ѹ 32,888 ҧ 34
12-16 ѹ 32,888 ҧ 34
13-17 ѹ 32,888 ҧ 34
14-18 ѹ 32,888 ҧ 34
15-19 ѹ 32,888 ҧ 34
16-20 ѹ 32,888 ҧ 34
17-21 ѹ 31,888 ҧ 34
18-22 ѹ 31,888 ҧ 34
19-23 ѹ 31,888 ҧ 13
20-24 ѹ 32,888 ҧ 34
21-25 ѹ 32,888 ҧ 34
22-26 ѹ  32,888 ҧ 34
23-27 ѹ 31,888 ҧ 34
24-28 ѹ 31,888 ҧ 34
25-29 ѹ 32,888 ҧ 34
26-30 ѹ 36,888 ҧ 34
27-31 ѹ 39,999 ҧ 34
31 ѹ60 – 04 61 36,888 ҧ 34
01-05 61 29,999 ҧ 34
02-06 61 29,999 ҧ 32
03-07 61 29,999 ҧ 34
(Update 19/8/2017)

TOKYO ػ ҹ SS3 (Grand Opening) 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ Scoot

Ҥ 19,999 ҷ
22-26 ԧ 19,999 ҧ 11
06-10 ѹ 23,888 ҧ 32
12-16 ѹ 23,888 ҧ 20
15-19 ѹ 23,888 ҧ 32
21-25 ѹ 23,888 ҧ 34
24-28 ѹ 23,888 ҧ 30
(Update 19/8/2017)

ͫҡ Ҥ WINTER OSAKA TAKAYAMA(No Free Day)5ѹ 3׹ ..60 Թ Air Asia X

Ҥ 37,900 ҷ
01 – 05 ѹ 37,900 ҧ 29
07 – 11 ѹ 37,900 ҧ 29
08 – 12 ѹ 37,900 ҧ 25
09 – 13 ѹ 37,900 ҧ 29
14 – 18 ѹ 35,900 ҧ 35
15 – 19 ѹ 35,900 ҧ 29
16 – 20 ѹ 35,900 ҧ 29
21 – 25 ѹ 43,900 ҧ 29
22 – 26 ѹ 43,900 ҧ 29
23 – 27 ѹ 43,900 ҧ 36
27 – 31 ѹ 47,900 ҧ 29
28 .. – 01 .. 49,900 ҧ 13
29 .. – 02 .. 49,900 ҧ 27
30 .. – 03 .. 49,900 ҧ 29
(Update 19/8/2017)

ͫҡ AUTUMN OSAKA TAKAYAMA (No Free Day) 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ Air Asia X

Ҥ 33,900 ҷ
05 – 09 33,900 ҧ 29
06 – 10 33,900 ҧ 35
11 – 15 33,900 ҧ 21
12 - 16 33,900 ҧ 35
13 - 17 33,900 ҧ 35
18 - 22 35,900 ҧ 35
19 - 23 35,900 ҧ 25
20 - 24 35,900 ҧ 16
25 - 29 33,900 ҧ 27
26 - 30 33,900 ҧ 36
27 - 31 33,900 ҧ 33
02 – 06 Ȩԡ 33,900 ҧ 35
03 – 07 Ȩԡ 33,900 ҧ 33
09 – 13 Ȩԡ 33,900 ҧ 3
10 – 14 Ȩԡ 33,900 ҧ 35
16 – 20 Ȩԡ 33,900 ҧ 31
26 – 30 Ȩԡ 33,900 ҧ 2
(Update 19/8/2017)

ͫҡ LIGHTING IN OSAKA 5ѹ 3׹ ..60 Թ Air Asia

Ҥ 29,900 ҷ
01 – 05 Ȩԡ 29,900 ҧ 35
08 – 12 Ȩԡ 29,900 ҧ 10
15 – 19 Ȩԡ 29,900 ҧ 22
28 .. – 02 .. 30,900 ҧ 30
30 .. – 04 .. 30,900 ҧ 29
(Update 19/8/2017)

ͫҡ SAKURA AUTUMN IN OBARA 5ѹ 3׹ ..60 Թ Air Asia

Ҥ 33,900 ҷ
17 - 21 Ȩԡ 33,900 ҧ 35
21 - 25 Ȩԡ 33,900 ҧ 35
22 - 26 Ȩԡ 33,900 ҧ 27
25 - 29 Ȩԡ 33,900 ҧ 35
(Update 19/8/2017)

ͫҡ SUGOI OSAKA TOKYO 6ѹ 4׹ ..-..60 Թ úԹ

Ҥ 47,900 ҷ
02 – 07 Ȩԡ 47,900 ҧ 24
08 – 13 Ȩԡ 47,900  ҧ 29
15 – 20 Ȩԡ 47,900  ҧ 29
23 – 28 Ȩԡ 47,900  ҧ 35
29 .. – 04 .. 47,900  ҧ 25
01 – 06 ѹ 49,900  ҧ 26
06 – 11 ѹ 49,900  ҧ 29
13 – 18 ѹ 47,900  ҧ 29
21 – 26 ѹ 49,900  ҧ 29
(Update 19/8/2017)

ͫҡ SURPRISE TOKYO OSAKA(No Free Day) 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ úԹ

Ҥ 45,900 ҷ
12 – 16 45,900 ҧ 25
19 – 23 47,900 ҧ 29
20 – 24 47,900 ҧ 29
26 – 30 45,900 ҧ 29
27 – 31 45,900 ҧ 29
01 – 05 Ȩԡ 45,900 ҧ 29
08 – 12 Ȩԡ 45,900 ҧ 25
15 – 19 Ȩԡ 45,900 ҧ 18
22 – 26 Ȩԡ 45,900 ҧ 25
02 – 06 ѹ   47,900 ҧ 25
07 – 11 ѹ 47,900 ҧ 25
13 – 17 ѹ   45,900 ҧ251
20 – 24 ѹ 47,900 ҧ 25
(Update 19/8/2017)

٨ ͫҡ ػ ᴧ 5ѹ 3׹ ..60 Թ úԹ

Ҥ 36,888 ҷ
ء´

͡Թ ػ 5ѹ 3׹ ..60 Թ Peach Air

Ҥ 22,888 ҷ
23-27 22,888 ҧ 7
(Update 19/8/2017) 

͡ ػ 6ѹ 4׹(No Free Day) ..-..60 Թ ͵Źԡ Ź

Ҥ 35,888 ҷ
20-25 ѹ 35,888 ҧ 18
(Update 19/8/2017)

Hokkaido ػ ҹ 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ Asia Atlantic Airlines

Ҥ 31,888 ҷ
24-28 ѹ 31,888 ҧ 23
(Update 19/8/2017)

Super Golden Route ͫҡ Ҥ Ҥ 5ѹ 4׹ ..-..60 Թ Scoot

Ҥ 25,900 ҷ
1-5 .. 25,900 ҧ 13
8-12 .. 29,900 ҧ 6
(Update 19/8/2017)

FUKUOKA ػ ҵ 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ úԹ

Ҥ 35,888 ҷ
05 – 09 35,888 ҧ 12
(Update 19/8/2017)

¹ SPARKLING AUTUMN TOKYO 5ѹ 3׹ ..60 Թ Air Asia X

Ҥ 31,900 ҷ
01 – 05 Ȩԡ 31,900 ҧ 35
02 – 06 Ȩԡ 31,900 ҧ 33
03 – 07 Ȩԡ 31,900 ҧ 35
08 – 12 Ȩԡ 31,900 ҧ 20
09 – 13 Ȩԡ 31,900 ҧ 21
10 – 14 Ȩԡ 31,900 ҧ 35
15 – 19 Ȩԡ 31,900 ҧ 4
16 – 20 Ȩԡ 31,900 ҧ 32
17 – 21 Ȩԡ 31,900 ҧ 35
22 – 26 Ȩԡ 31,900 ҧ 32
23 – 27 Ȩԡ 31,900 ҧ 19
24 – 28 Ȩԡ 31,900 ҧ 32
29 ..-03 .. 31,900 ҧ 35
30 ..-04 .. 31,900 ҧ 32
(Update 19/8/2017)

ʡ SPARKLING WINTER TOKYO 5ѹ 3׹ (No Free Day) ..60 Թ Air Asia X

Ҥ 33,900 ҷ
01 -05 ѹ 35,900 ҧ 35
02 -06 ѹ 35,900 ҧ 29
08 -12 ѹ 35,900 ҧ 35
09 -13 ѹ 35,900 ҧ 35
14 -18 ѹ 33,900 ҧ 35
15 -19 ѹ 33,900 ҧ 35
16 -20 ѹ 33,900 ҧ 35
20 -24 ѹ 33,900 ҧ 27
21 -25 ѹ 43,900 ҧ 35
22 -26 ѹ 43,900 ҧ 35
23 -27 ѹ 43,900 ҧ 29
28 .. -01 .. 49,900 ҧ 35
29 .. -02 .. 49,900 ҧ 35
30 .. -03 .. 49,900 ҧ 35
31 .. -04 .. 49,900 ҧ 35
(Update 19/8/2017)

TOKYO STRONG STRONG 5ѹ 3׹ ..60 Թ Air Asia X

Ҥ 29,900 ҷ
05-09  29,900 ҧ 28
06-10 29,900 ҧ 26
10-14 29,900 ҧ 25
11-15 29,900 ҧ 27
12-16  29,900 ҧ 20
13-17 29,900 ҧ 23
14-18 29,900 ҧ 20
17-21 31,900 ҧ 24
18-22 31,900 ҧ 30
20-24 31,900 ҧ 25
21-25 31,900 ҧ 7
24-28 29,900 ҧ 31
25-29 29,900 ҧ 35
26-30 29,900 ҧ 35
28 ..-01 .. 29,900 ҧ 35
01-05 Ȩԡ 29,900 ҧ 35
02-06 Ȩԡ 29,900 ҧ 35
03-07 Ȩԡ 29,900 ҧ 35
09-13 Ȩԡ 29,900 ҧ 35
10-14 Ȩԡ  29,900 ҧ 35
15-19 Ȩԡ 29,900 ҧ 29
16-20 Ȩԡ 29,900 ҧ 35
17-21 Ȩԡ 29,900 ҧ 28
22-26 Ȩԡ  29,900 ҧ 23
23-27 Ȩԡ 29,900 ҧ 35
24-28 Ȩԡ  29,900 ҧ 35
29 ..-03 .. 29,900 ҧ 14
30 ..-04 .. 29,900 ҧ 1
01-05 ѹ 34,900 ҧ 33
02-06 ѹ 34,900 ҧ 35
07-11 ѹ  34,900 ҧ 35
08-12 ѹ 34,900 ҧ 35
09-13 ѹ 34,900 ҧ 35
13-17 ѹ 32,900 ҧ 35
14-18 ѹ 32,900 ҧ 35
15-19 ѹ 32,900 ҧ 27
21-25 ѹ 39,900 ҧ 35
22-26 ѹ 39,900 ҧ 35
23-27 ѹ 39,900 ҧ 35
27-31 ѹ 45,900 ҧ 33
28 .. -01 ..  47,900 ҧ 35
29 .. -02 .. 47,900 ҧ 35
30 .. -03 .. 47,900 ҧ 31
31 .. -04 .. 47,900 ҧ 35
(Update 19/82017)

ǹԵҪ SPARKLING FLOWER TOKYO 5ѹ 3׹(No Free Day) ..60 Թ Air Asia X

Ҥ 31,900 ҷ
05 – 09 31,900 ҧ 35
06 – 10 31,900 ҧ 32
07 – 11 31,900 ҧ 31
11 – 15 31,900 ҧ 32
12 – 16 31,900 ҧ 20
13 – 17 31,900 ҧ 28
14 – 18 31,900 ҧ 35
18 – 22 33,900 ҧ 4
20 – 24 33,900 ҧ 27
21 – 25 33,900 ҧ 33
25 – 29 31,900 ҧ 21
26 – 30 31,900 ҧ 35
28 ..-01 .. 31,900 ҧ 21
(Update 19/8/2017)

Beautiful Autumn ٨ ԡ 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ Scoot

Ҥ 27,900 ҷ
23-27 .. 27,900 ҧ 19
26-30 .. 27,900 ҧ 22
29-3 .. 27,900 ҧ 15
2-6 .. 28,900 ҧ 25
5-9 .. 29,900 ҧ 21
8-12 .. 29,900 ҧ 5
11-15 .. 29,900 ҧ 1(վѡ)
14-18 .. 30,900 ҧ 16
17-21 .. 31,900 ҧ 22
(Update 19/8/2017)

Special Summer Osaka ͫҡ Ҥ Ҫ 5ѹ 4׹ ..-..60 Թ Scoot

Ҥ 22,888 ҷ
23-27 .. 22,888 ҧ 16
(Update 19/8/2017)

Hokkaido ػ 5ѹ 3׹ ..60 Թ úԹ

Ҥ 38,888 ҷ
05 - 09 38,888 ҧ 31
08 – 12 38,888 ҧ 7
16 – 20 38,888 ҧ 6
22 – 26 38,888 ҧ 22
(Update 19/8/2017)

¹ Kawaii Autumn Tokyo Fuji NRT 5ѹ 3׹ ..60 Թ Scoot

Ҥ 28,900 ҷ
1 – 5 .. 28,900 ҧ 34
4 – 8 .. 29,900 ҧ 13
7 – 11 . 29,900 ҧ 34
10 – 14 .. 29,900 ҧ 28
16 – 20 .. 29,900 ҧ 11
19 – 23 .. 33,900 ҧ 6
22 – 26 .. 33,900 ҧ 22
(Update 19/8/2017)

Tokyo ػ ᴧҴ(No Free Day) 5ѹ 3׹ ..60 Թ Scoot

Ҥ 28,888 ҷ
30 ѹ – 04 Ҥ 28,888 ҧ 26
09-13 28,888 ҧ 19
(Update 19/8/2017)

Tokyo Fuji Summer 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ Air Asia X

Ҥ 26,900 ҷ
31 ԧ - 04 ѹ 26,900
07 - 11 ѹ 26,900
14 - 18 ѹ 26,900
21 - 25 ѹ  26,900
28 ѹ - 2  26,900
03 - 07 29,900
05 - 09 30,900
10 - 14 (ѹ ѹä .9) 30,900
12 - 16 30,900
17 - 21 29,900
19-23 Ҥ (ѹ) 29,900
24 - 28 29,900
26 - 30 29,900
31 04 Ȩԡ 29,900
(Update 19/8/2017)

SUMMER FRESH IN ͫҡ 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ Air Asia X

Ҥ 19,999 ҷ
24 - 28 ԧ 19,999 ҧ 30
25 - 29 ԧ 19,999 ҧ 33
31 .. – 04 .. 19,999 ҧ 35
01 - 05 ѹ 19,999 ҧ 22
07 – 11 ѹ 23,999 ҧ 27
14 - 18 ѹ 23,999 ҧ 32
21 - 25 ѹ 23,999 ҧ 26
(Update 19/8/2017)

Summer Osaka ͫҡ Ҥ Ҥ 5ѹ 4׹ ..-..60 Թ Scoot

Ҥ 33,900 ҷ
4-8 .. 33,900 ҧ 19
(Update 19/8/5217)

Hokkaido So Beautiful ѻ ͵ 6ѹ 4׹ ..-..60 Թ úԹ

Ҥ 44,900 ҷ
5 - 10 .. 44,900 ҧ 20
12 - 17.. 44,900 ҧ 26
19 - 24.. 44,900 ҧ 21
(Update 19/8/2017)

TOKYO STRONG LAVENDER 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ Air Asia X

Ҥ 23,900 ҷ
23 – 27 ԧ 23,900 ҧ 19
24 – 28 ԧ 23,900 ҧ 27
25 – 29 ԧ 23,900 ҧ 30
31 .. – 04 .. 25,900 ҧ 14
01 – 05 ѹ 23,900 ҧ 19
14 – 18 ѹ 23,900 ҧ 2
20 – 24 ѹ 24,900 ҧ 21
21 – 25 ѹ 24,900 ҧ 22
(Update 19/8/2017)

Hokkaido Lavender Lover ѻ ͵ ື 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ úԹ

Ҥ 38,900 ҷ
31..-4 .. 38,900 ҧ 13
14-18 .. 38,900 ҧ 24
21-25 .. 38,900 ҧ 30
28..-2 .. 38,900 ҧ 8
30..-4.. 37,900 ҧ 9
6-10 .. 41,900 ҧ 22
17-21 .. 41,900 ҧ 15
26-30 .. 41,900 ҧ 7
29 ..-2 .. 41,900 ҧ 30
(Update 19/8/2017)

ͫҡ ҪԴ The Lost Kansai 4ѹ3׹ ..-..60 Թ Scoot

Ҥ 21,999 ҷ
3 – 6 .. 21,999 ҧ 24
17-20 .. 22,999 ҧ 2
24-27 .. 23,999 ҧ 34
22-25 .. 26,999 ҧ 2
(Update 19/8/2017)

Ҥ Tokyo Summer Save(1ѹ) 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ Scoot

Ҥ 17,988 ҷ
29 .. – 2 .. 17,988 ҧ 8
(Update 19/8/2017)

Kawaii Summer Tokyo Fuji(1ѹ) 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ Scoot

Ҥ 23,900 ҷ
19-23 .. 23,900 ҧ 2
22-26 .. 23,900 ҧ 2
(Update 19/8/2017)

٨ EASY BEAUTIFUL TOKYO 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ Scoot

Ҥ 22,900 ҷ
01 – 05 .. 23,900 ҧ 34
07 – 11 .. 23,900 ҧ 34
10 – 14 .. 22,900 ҧ 34
13 – 17 .. 25,900 ҧ 34
19 – 23 .. 25,900 ҧ 34
25 – 29 .. 24,900 ҧ 34
28 .. – 02 .. 26,900 ҧ 34
(Update 19/8/2017)

FRESH ͫҡ Ҥ Ҥ(No Free Day) 5ѹ 3׹ ..-..60 Թ Air Asia X

Ҥ 27,900 ҷ
08 – 12 ѹ 27,900 ҧ 33
15 – 19 ѹ 27,900 ҧ 34
22 – 26 ѹ 27,900 ҧ 35
28..-2.. 27,900 ҧ 23
(Update 19/8/2017)

˹ 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2012 Happy Deluxe Tour All Rights Reserved.