dot dot
dot
โปรแกรมทัวร์
dot
ทัวร์เกาหลี


แบนเนอร์ตัวอย่าง
LINE


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า


มาเก๊า จูไห่ 4วัน 2คืน มี.ค.61 บิน Air Asia

ราคาเริ่ม 3,993บาท(ไม่รวมวีซ่า 1,500)
03-06 มีนา 4,554
08-11 มีนา 3,993
09-12 มีนา 4,554
10-13 มีนา 4,554
15-18 มีนา 3,993
16-19 มีนา 4,554
17-20 มีนา 4,554
22-25 มีนา 3,993
23-26มีนา 4,554
24-27 มีนา 4,554

ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไม่เข้าจีน 3วัน 2คืน ม.ค.-มี.ค.61 บิน HONGKONG AIRLINES

ราคาเดียว 15,999บาท
19 – 21 มกรา 15,999
26 – 28 มกรา 15,999
02 – 04 กุมภา 15,999
09 – 11 มีนา 15,999

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง(ไม่เข้าจีน) 3วัน 2คืน ม.ค.61 บิน Emirates

ราคาเริ่ม 9,999บาท
เต็มทุกพีเรียด

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์ (ไม่เข้าจีน) 3วัน 2คืน ม.ค.61 บิน Emirates

ราคาเริ่ม 11,911บาท
เต็มทุกพีเรียด

ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน ม.ค.61 บิน Emirates

ราคาเดียว 11,911บาท(ไม่รวมวีซ่า 1,500บาท)
13 - 16 ม.ค. 11,911
20 - 23 ม.ค. 11,911
27 - 30 ม.ค. 11,911

มาเก๊า เวเนเชี่ยน ฮ่องกง นอนจูไห่ 4วัน 2คืน ม.ค.61 บิน Air Asia

ราคาเดียว 6,996 บาท(ไม่รวมวีซ่า 1,500)
25-28 มกรา 6,996
01 - 03 กุมภา 6,996
02 - 04 กุมภา 6,996
03 - 05 กุมภา 6,996
09 - 12 มีนา 6,996
10 - 13 มีนา 6,996
15 - 18 มีนา 6,996
16 - 19 มีนา 6,996
17 - 20 มีนา 6,996
23 - 26 มีนา 6,996
24 - 27 มีนา 6,996

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน ม.ค.-มี.ค.61 บิน Emirates

ราคาเริ่ม 14,999บาท
05 - 07 มกรา 14,999
06 - 08 มกรา 14,999
13 - 15 มกรา 15,999
20 - 22 มกรา 15,999
27 - 29 มกรา 15,999
02 - 04 มีนา 14,999
03 - 05 มีนา 14,999
10 - 12 มีนา 15,999
17 - 19 มีนา 16,999

ฮ่องกง นองปิง ดินเนอร์หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน ม.ค.-มี.ค.61 บิน คาเธ่แฟซิฟิก

ราคาเริ่ม 15,900 บาท
13 – 15 มกรา 15,900
03 – 05 กุมภา 16,900
10 - 12 มีนา 15,900
16 - 18 มีน 16,900
17 – 19 มีนา 16,900
24 – 26 มีนา 16,900

ฮ่องกง ดีสนีย์แลนด์หรือกระเช้านองปิง(ไม่เข้าจีน) 3วัน 2คืน ธ.ค.-ม.ค.61 บิน คาเธ่แฟซิฟิก

ราคาเริ่ม 15,888บาท
01 – 03 มกรา 16,888
02 – 04 มกรา 15,888

ฮ่องกง เซินเจิ้น ดีสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน ม.ค.-มี.ค.61 บิน คาเธ่แฟสิฟิก

ราคาเริ่ม 11,888 บาท(รวมวีซ่ากรุ๊ป)
12 – 14 มกรา 12,888
26 - 28 มกรา 11,888
27 – 29 มกรา 11,888
03 – 05 กุมภา 12,888
02 – 04 มีนา 12,888
09 – 11 มีนา 12,888
10 – 12 มีนา 12,888
16 – 18 มีนา 12,888
17 – 19 มีนา 12,888
23 – 25 มีนา 12,888
24 – 26 มีนา 12,888

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 2วัน 1คืน ม.ค.-ก.พ.60 บิน Air Asia

ราคาเดียว 10,901 บาท
20 - 21 ม.ค. 10,901
27 - 28 ม.ค. 10,901
03 - 04 ก.พ. 10,901

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3วัน 2คืน ธ.ค.-เม.ย.61 บิน Emirates

ราคาเริ่ม 17,900 บาท
12-14 มกรา 17,900 
19-21 มกรา 17,900 
26-28 มกรา 17,900 
02-04 กุมภา 18,900 
03-05 กุมภา 18,900 
09-11 กุมภา 18,900 
16-18 กุมภา 21,900 
17-19 กุมภา 19,900 
09-11 มีนา 17,900 
16-18 มีนา 18,900 
23-25 มีนา 18,900 
24-26 มีนา 18,900 
30 มี.ค. – 01 เม.ย.   18,900 
06-08 เมษา 21,900 
13-15 เมษา 25,900 
14-16 เมษา 25,900 
15-17 เมษา 21,900 
20-22 เมษา 18,900 
21-23 เมษา 18,900 
27-29 เมษา 18,900 
28-30 เมษา 18,900 

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3วัน 2คืน ต.ค.-มี.ค.61 บินคาเธ่แปซิฟิค

ราคาเริ่ม 17,900 บาท
03 - 05 มกรา 17,900
07 - 09 มกรา 17,900
21 - 23 มกรา 17,900
26 - 28 มกรา  18,900
28 - 30 มกรา 17,900
03 – 05 กุมภา  18,900
10 - 12 กุมภา 18,900
02 – 04 มีนา 18,900
03 – 05 มีนา  18,900
10 - 12 มีนา  18,900
16 - 18 มีนา  19,900
17 - 19 มีนา  19,900
23 - 25 มีนา  19,900
25 - 27 มีนา 17,900
13 - 15 เมษา 26,900
14 - 16 เมษา 26,900

4เมือง มาเก๊า จูไห่ เซิ่นเจิ้น ฮ่องกง 4วัน 3คืน พ.ย.-พ.ค.61 บิน Air Asia

ราคาเริ่ม 12,999 บาท(รวมวีซ่า)
11-14 มกรา61 12,999
25-28 มกร1 12,999
1-4 กุมภา  12,999
3-6 มีนา  12,999
10-13 มีนา  12,999
15-18 มีนา  12,999
16-19 มีนา  12,999
17-20 มีนา  12,999
22-25 มีนา  13,999
23-26 มีนา  13,999
24-27 มีนา  13,999
31 มี.ค. – 3 เม.ย. 61 13,999
19-22 เมษา  13,999
20-23 เมษา  13,999
21-24 เมษา  13,999
28 เม.ย. – 1 พ.ค.   14,999
3-6 พฤษภา  13,999
10-13 พฤษภา  13,999
11-14 พฤษภา  13,999
12-15 พฤษภา  13,999
17-20 พฤษภา  13,999
18-21 พฤษภา  13,999
19-22 พฤษภา 13,999

ฮ่องกง เซินเจิ้น 3วัน 2คืน พ.ย.-มี.ค.61 บิน Hongkong Airlines

ราคาเดียว 8,888 บาท(รวมวีซ่ากรุ๊ป)
12 – 14 มกรา 8,888
19 – 21 มกรา 8,888
02 – 04 กุมภา 8,888
02 – 04 มีนา 8,888
09 – 11 มีนา 8,888
16 – 18 มีนา 8,888

มาเก๊า ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3วัน 2คืน ต.ค.-พ.ค.60 บิน Air Asia

ราคาเริ่ม 15,999 บาท
03-05 มีนา61 15,999
10-12 มีนา61 15,999
16-18 มีนา61 15,999
17-19 มีนา61 15,999
23-25 มีนา61 16,999
24-26 มีนา61 16,999
20-22 เมษา61 16,999
21-23 เมษา61 16,999
04-06 พฤษภา61 16,999
11-13 พฤษภา61 16,999
12-14 พฤษภา61 16,999
18-20 พฤษภา61 15,999
19-21 พฤษภา561 15,999
25-27 พฤษภา61 15,999
26-28 พฤษภา61 15,999

ฮ่องกง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า หอไอเฟล 4วัน 3คืน ก.ย.-มี.ค.61 บิน CATHEY PACIFIC

ราคาเริ่ม 12,999 บาท
22 – 25 ธันวา 13,999
06 – 09 มกรา 12,999
13 – 16 มกรา 12,999
20 – 23 มกรา 13,999
27 - 30 มกรา 13,999
03 – 06 กุมภา 13,999
08 - 11 มีนา 13,999
10 - 13 มีนา 13,999
16 - 19 มีนา 13,999

ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน ก.ย.-มี.ค.61 บิน CATHAY PACIFIC

ราคาเริ่ม 15,999 บาท
12 – 15 มกรา61 15,999
13 – 16 มกรา61 15,999
20 – 23 มกรา61 15,999
27 – 30 มกรา61  15,999
01 – 04 มีนา61 14,999
08 – 11 มีนา6115,999
10 - 13 มีนา61 15,999
16 - 19 มีนา61 15,999
15 - 18 มีนา61 15,999
17 - 20 มีนา61 15,999
22 - 25 มีนา61 14,999
24 - 27 มีนา61 15,999

ฮ่องกง มาเก๊า ขึ้นนองปิง 3วัน 2คืน ต.ค.60-มี.ค.61 บิน HONG KONG AIRLINES

ราคาเริ่ม 18,999 บาท
31ธ.ค.-2ม.ค.61 23,999
13-15 มกรา61 18,999
19-21 มกรา61 18,999
20-22 มกรา61 18,999
26-28 มกรา61 18,999
27-29 มกรา61 18,999
3-5 กุมภา61 18,999
10-12 กุมภา61 18,999
23-25 กุมภา61 18,999
3-5 มีนา61 18,999
10-12 มีนา61 18,999
17-19 มีนา61 18,999
23-25 มีนา61 18,999
24-26 มีนา61 18,999

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2012 Happy Deluxe Tour All Rights Reserved.