ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมทัวร์
dot
ทัวร์เกาหลี


แบนเนอร์ตัวอย่าง
LINE


ทัวร์ฮ่องกง มาเก๊า


มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3วัน 2คืน พ.ย.-พ.ค.62 บิน Air Asia (HKG02)

ราคาเริ่ม 14,999 บาท

28 – 30 มีนา 15,999

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 15,999

12 – 14 เมษา 23,999

14 – 16 เมษา 23,999

20 – 22 เมษา 15,999

11 – 13 พฤษภา 14,999

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์ 3วัน 2คืน มี.ค.-มิ.ย.62 บินคาเธ่แปซิฟิค (HKG08)

ราคาเริ่ม 18,900 บาท

15 - 17 มีนา 18,900

16 - 18 มีนา 19,900

22 - 24 มีนา 19,900

23 - 25 มีนา 19,900

24 - 26 มีนา 18,900

29 - 31 มีนา 19,900

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 19,900

02 - 04 พฤษภา 18,900

04 - 06 พฤษภา 19,900

05 - 07 พฤษภา 18,900

10 - 12 พฤษภา 19,900

18 - 20 พฤษภา 21,900

24 - 26 พฤษภา 18,900

25 - 27 พฤษภา 18,900

07 - 09 มิถุนา 18,900

08 – 10 มิถุนา 18,900

14 – 16 มิถุนา 18,900

21 – 23 มิถุนา 18,900

22 – 24 มิถุนา 18,900

 

28 – 30 มิถุนา 18,900

ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า ข้ามสะพานข้ามทะเลยาวที่สุดในโลก 3วัน 2คืน มี.ค.-พ.ค.62 บิน Air Asia (HKG10)

ราคาเริ่ม 14,999 บาท
23 – 25 มีนา 15,999

04 – 06 พฤษภา 15,999

10 – 12 พฤษภา 15,999

25 – 27 พฤษภา 14,999

31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 14,999

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ 3วัน 2คืน มี.ค.-พ.ค.62 บิน Emirates(HKG11)

ราคาเริ่ม 17,999 บาท

17 - 19 มีนา 17,999

22 – 24 มีนา 18,999

23 – 25 มีนา 18,999

24 – 26 มีนา 17,999

28 – 30 มีนา 17,999

29 – 31 มีนา 18,999 

30 มี.ค. – 01 เม.ย. 18,999

04 – 06 เมษา 18,999

05 – 7 เมษา 19,999

06 – 08 เมษา 20,999

07 – 09 เมษา 18,999

12 – 14 เมษา 25,999

14 – 16 เมษา 25,999

21 – 23 เมษา 17,999

25 – 27 เมษา 17,999

26 – 28 เมษา 18,999

28 – 30 เมษา 17,999

03 – 05 พฤษภา 18,999

04 – 06 พฤษภา 18,999

10 – 12 พฤษภา 18,999

11 – 13 พฤษภา 18,999

17 – 19 พฤษภา 18,999

18 – 20 พฤษภา 20,999

24 – 26 พฤษภา 18,999

 

25 – 27 พฤษภา 18,999

ฮ่องกง นองปิง เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน มี.ค.-มิ.ย.62 บิน CATHAY PACIFIC (HKG15)

ราคาเริ่ม 13,999 บาท
14 – 17 มีนา 15,999

16 – 19 มีนา 15,999

28 – 31 มีนา 15,999

30 มี.ค. – 02 เม.ย. 15,999

05 - 08 เมษา 17,999

19 - 22 เมษา 15,999

26 - 29 เมษา 15,999

02 - 05 พฤษภา 13,999

09 - 12 พฤษภา 13,999

30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 13,999

07 - 10 มิถุนา 13,999

21 - 24 มิถุนา 13,999

 

28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 13,999

ไหว้พระ ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้วรวย 3วัน 2คืน มี.ค.-เม.ย.62 บิน AIR MACAU

ราคาเริ่ม 9,999 บาท

24 - 26 มี.ค. 10,901

26 - 28 มี.ค. 9,999

01 - 03 เม.ย. 9,999

02 - 04 เม.ย. 9,999

04 - 06 เม.ย. 10,901

05 - 07 เม.ย. 11,911

07 - 09 เม.ย. 10,901

08 - 10 เม.ย. 9,999

09 - 11 เม.ย. 9,999

10 - 12 เม.ย. 9,999

18 - 20 เม.ย. 10,901

 

19 -21 เม.ย. 11,911

ฮ่องกงเพียวๆ ขึ้นนองปิง 3วัน 2คืน มี.ค.-พ.ค.62 บิน Emirates

ราคาเริ่ม 9,999 บาท

19 - 21 มี.ค. 9,999

18 - 20 เมษา 10,901
19 - 21 เมษา 11,911
20 - 22 เมษา 11,911

25 - 27 เมษา 10,901
26 - 28 เมษา 11,911
27 - 29 เมษา 11,911
28 - 30 เมษา 10,901
29เม.ย. - 01พ.ค. 10,901
30เม.ย. - 02พ.ค. 10,901

01 - 03 พ.ค. 10,901

05 - 07 พ.ค. 10,901

06 - 08 พ.ค. 10,901

07 - 09 พ.ค. 9,999

08 - 10 พ.ค. 9,999

09 - 11 พ.ค. 11,911

10 – 12 พ.ค. 11,911

11 – 13 พ.ค. 11,911

12 – 14 พ.ค 10,901

14 - 16 พ.ค. 9,999

15 - 17 พ.ค. 9,999

16 - 18 พ.ค. 10,901

17 - 19 พ.ค. 11,911

18 - 20 พ.ค. 12,921

19 - 21 พ.ค. 11,911

20 - 22 พ.ค. 10,901

22 - 24 พ.ค. 9,999

23 - 25 พ.ค. 10,901

24 - 26 พ.ค. 11,911

25 - 27 พ.ค. 11,911

26 - 28 พ.ค. 10,901

27 - 29 พ.ค. 9,999

28 - 30 พ.ค. 9,999

29 - 31 พ.ค. 9,999

ฮ่องกง เสียวจัง ขึ้นนองปิง 3วัน 2คืน เม.ย.62 บิน Cathay Pacific

ราคาเริ่ม 10,901 บาท

29เม.ย. - 01พ.ค. 10,901

ฮ่องกง เน้นๆ 3วัน 2คืน เม.ย.-มิ.ย.62 บิน Ethiopian Airlines

ราคาเดียว 8,998 บาท

01 - 03 เม.ย. 8,998

03 - 05 เม.ย. 8,998

08 - 10 เม.ย. 8,998

10 - 12 เม.ย. 8,998

29 เม.ย. - 01 พ.ค. 8,998

06 - 08 พ.ค. 8,998

08 - 10 พ.ค. 8,998

15 - 17 พ.ค. 8,998

20 - 22 พ.ค. 8,998

22 - 24 พ.ค. 8,998

27 - 29 พ.ค. 8,998

03 - 05 มิ.ย. 8,998

05 - 07 มิ.ย. 8,998

10 - 12 มิ.ย. 8,998

12 - 14 มิ.ย. 8,998

17 - 19 มิ.ย. 8,998

19 - 21 มิ.ย. 8,998

24 - 26 มิ.ย. 8,998

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2012 Happy Deluxe Tour All Rights Reserved.