ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมทัวร์
dot
ทัวร์เกาหลี


แบนเนอร์ตัวอย่าง
LINE


รับยื่นวีซ่าจีน (วีซ่าท่องเที่ยว)

 

รับยื่นวีซ่าจีนท่องเที่ยว ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกรุ๊ป(แบบธรรมดา 4วันทำการ)

**หมายเหตุ ไม่รับยื่นวีซ่าด่วน1วัน และวีซ่าปี **
**เด็กต่ำกว่า 18 ปี ต้องยื่นขอวีซ่าพร้อมพ่อและแม่


เอกสารที่ต้องการ

1. พาสปอร์ตเล่มจริง(ที่มีอายุเหลืออยุ่มากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง)

2. รูปถ่ายสี พื้นหลังสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน2 ใบ

3. กรอกเอกสารตามไฟล์ดาวน์โหลดนี้>> ใบกรอกข้อมูลประกอบการยื่นวีซ่าจีน.pdf

4. ใบจองโรงแรม

5. ตั๋วเครื่องบิน

 

อัตราค่าบริการ

ประเภทวีซ่า

ค่าธรรมเนียม + รวมค่าบริการ

/ เล่ม  (บาท)

วีซ่าจีนแบบ  4  วันทำการ  เข้า-ออก 1 ครั้ง  (SINGLE)

2,500

 

กฏระเบียบรูปถ่าย

1. รูปสี พื้นหลังสีขาว และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
2. ขนาดของรูปถ่าย: 48 มม.x 33 มม., ความกว้างส่วนศีรษะ: 15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33 มม.
3. รูปถ่ายจะต้องบ่งบอกรูปพรรณสันฐานของผู้ยื่นคำร้องได้อย่างชัดเจน ขณะถ่ายภาพ ต้องหน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา ไม่อ้าปาก หรือยิ้มเห็นฟัน ห้ามทำท่าทาง หรือมีสิ่งกีดขวางใดๆทั้งสิ้น ศีรษะเอียงซ้ายหรือขวาได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 องศา และ แหงนหน้าขึ้นลงได้ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 องศา
4. รูปถ่ายต้องเห็นลักษณะหน้าตาได้อย่างชัดเจน โดยที่ศีรษะต้องอยู่ตรงกลางภาพ สามารถสวมแว่นตาได้ ยกเว้น แว่นตาที่มีกรอบหนา เลนส์สะท้อนแสง หรือแว่นตากันแดด สามารถสวมเครื่องประดับที่ศีรษะ ด้วยเหตุผลทางศาสนาเท่านั้น
5. รูปถ่ายจะต้องไม่ขุ่นมัว ไม่ชำรุด ไม่มีเงาหรือแสงแทรกบดบังใบหน้า สีของภาพต้องเป็นสีธรรมชาติ ไม่สว่าง หรือมืดจนเกินไป ต้องไม่มีจุดสีแดงในดวงตา และรูปต้องไม่บิดเบี้ยว หรือผิดปกติ
6. พื้นหลังต้องเป็นสีขาว และไม่มีขอบเท่านั้น
7. รูปถ่ายจะต้องพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น และจะต้องไม่มีสิ่งสกปรก หรือรอยขีดข่วนใดๆทั้งสื้น
8. ห้ามใส่เสื้อสีขาว!!
9. ห้ามใส่เครื่องประดับใดใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น ต่างหู แหวน หรือกิ๊ฟติดผม

 

 
ทัวร์จีน
Copyright © 2012 Happy Deluxe Tour All Rights Reserved.