ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมทัวร์
dot
ทัวร์เกาหลี


แบนเนอร์ตัวอย่าง
LINE


GRAND AMAZING VIETNAM ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน ม.ค.-มิ.ย.62 บิน Air Asia (HAN01)

GRAND AMAZING VIETNAM ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน ม.ค.-มิ.ย.62 บิน Air Asia (HAN01)

นั่งรถรางไปสถานีกระเช้าฟานซิปัน

ล่องเรือชมธรรมชาติอ่าวฮาลองเบย์ และ นิงห์บิงห์

มื้อพิเศษ!! สุกี้หม้อไฟ และ SEAFOOD บนเรือ

ภูเขาฮาลอง

ตลาดซาปา ไนท์ มาร์เก็ต
หมู่บ้านก๊าต ก๊าต นาขั้นบันไดใหญ่ที่สุด++

ถนน 36สายเก่า
จัตุรัสบาดิงห์+สุสานโฮจิมินห์ 

FREE!! กาแฟ G7+ถุงผ้า+พัด

 

คลิกดูรายการ>>BZHAN01 - (JAN-JUN 2019) GRAND AMAZING VIETNAM 4D3N BY FD.pdf

 

ราคาเริ่ม 14,999 บาท

21 – 24 มีนา 14,999

28 – 31 มีนา 14,999

11 – 14 เมษา 16,999

12 – 15 เมษา 17,999

09 – 12 พฤษภา 14,999

16 – 19 พฤษภา 14,999

24 – 27 พฤษภา 14,999

07 – 10 มิถุนา 14,999 

27 – 30 มิถุนา 14,999
ทัวร์เวียดนาม

DIVA SOUTH VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน 3คืน ก.พ.-มิ.ย.62 บิน Air Asia (SGN02)
ซาปา นิงบิงห์ ฟานสิปัน THE HIGHEST FANSIPAN 4วัน 3คืน ก.พ.-ส.ค.62 บิน Air Asia (HAN05)
ซาปา ฮานอย THE WONDERFUL SAPA 3วัน 2คืน ก.พ.-มิ.ย.62 บิน Air Asia (HAN14)
BEAUTY ซาปา ฮานอย 4วัน 3คืน ก.พ.-เม.ย.62 บิน Vietjet Air (HAN16)
LOVELY BANAHILLS เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน เม.ย.-ส.ค.62 บิน Air Asia (DAD13)
มหัศจรรย์บานาฮิลล์ สวรรค์เมืองดานัง(พักบานาฮิลล์) 4วัน 3คืน มี.ค.-มิ.ย.62 บิน Vietjet Air (VN081_VZ)
มหัศจรรย์Bana Hills ดานัง เว้ ฮอยอัน(พักบานาฮิลล์) 4วัน 3คืน ธ.ค.-มี.ค.62 บิน Air Asia (VN081_FD)
มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน(พักบานาฮิลล์) 4วัน 3คืน มี.ค.-พ.ค.62 บิน Air Asia (VN082_FD)Copyright © 2012 Happy Deluxe Tour All Rights Reserved.