ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมทัวร์
dot
ทัวร์เกาหลี


แบนเนอร์ตัวอย่าง
LINE


มหัศจรรย์บานาฮิลล์ สวรรค์เมืองดานัง(พักบานาฮิลล์) 4วัน 3คืน มี.ค.-มิ.ย.62 บิน Vietjet Air (VN081_VZ)

มหัศจรรย์บานาฮิลล์ สวรรค์เมืองดานัง(พักบานาฮิลล์) 4วัน 3คืน มี.ค.-มิ.ย.62 บิน Vietjet Air (VN081_VZ)

นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์
พักบนบาน่าฮิลล์ 1คืน

สวนสนุก The Fantasy Park

สะพานทอง รูปมือ NEW!!
เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน
นั่งเรือกระด้งฮอยอัน
วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ
สะพานญี่ปุ่น
สะพานมังกร

วัดลินห์อึ้ง สักการะเจ้าแม่กวนอิม

 

คลิกดูรายการ>>BT-VN081_VZ_MAR-JUN19มหัศจรรย์บานาฮิลล์ สวรรค์เมืองดานัง(พักบานาฮิลล์)4D3N.pdf

 

ราคาเริ่ม 11,900 บาท

21 - 24  มี.ค. 12,900

31มี.ค.-03 เม.ย 11,900

10-13 เม.ย 13,900

01-04 พ.ค 11,900

04-07 พ.ค 12,900

09-12 พ.ค 12,900

06-09 มิ.ย 12,900

07-10 มิ.ย 12,900

13-16 มิ.ย 12,900

21-24 มิ.ย 12,900

 

27-30 มิ.ย 12,900
ทัวร์เวียดนาม

DIVA SOUTH VIETNAM โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ 4วัน 3คืน ก.พ.-มิ.ย.62 บิน Air Asia (SGN02)
GRAND AMAZING VIETNAM ฮานอย ซาปา ฮาลอง นิงห์บิงห์ 4วัน 3คืน ม.ค.-มิ.ย.62 บิน Air Asia (HAN01)
ซาปา นิงบิงห์ ฟานสิปัน THE HIGHEST FANSIPAN 4วัน 3คืน ก.พ.-ส.ค.62 บิน Air Asia (HAN05)
ซาปา ฮานอย THE WONDERFUL SAPA 3วัน 2คืน ก.พ.-มิ.ย.62 บิน Air Asia (HAN14)
BEAUTY ซาปา ฮานอย 4วัน 3คืน ก.พ.-เม.ย.62 บิน Vietjet Air (HAN16)
LOVELY BANAHILLS เว้ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 4วัน 3คืน เม.ย.-ส.ค.62 บิน Air Asia (DAD13)
มหัศจรรย์Bana Hills ดานัง เว้ ฮอยอัน(พักบานาฮิลล์) 4วัน 3คืน ธ.ค.-มี.ค.62 บิน Air Asia (VN081_FD)
มหัศจรรย์ บานาฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน(พักบานาฮิลล์) 4วัน 3คืน มี.ค.-พ.ค.62 บิน Air Asia (VN082_FD)Copyright © 2012 Happy Deluxe Tour All Rights Reserved.