ReadyPlanet.com
dot dot
dot
โปรแกรมทัวร์
dot
ทัวร์เกาหลี


แบนเนอร์ตัวอย่าง
LINE


คุนหมิง แชงกีล่า ต้าลี่ ลี่เจียงTHE BEST OF KUNMING 6วัน 5คืน พ.ย.-มิ.ย.62 บิน การบินไทย (KMG01)

คุนหมิง แชงกีล่า ต้าลี่ ลี่เจียงTHE BEST OF KUNMING  6วัน 5คืน พ.ย.-มิ.ย.62 บิน การบินไทย (KMG01)

สักครั้งหนึ่งในชีวิต มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่า ‘‘ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย’’
ไฟลท์สวยบินเช้า-กลับค่ำ พักระดับ 4 ดาว 
บริการอาหารครบทุกมื้อ !!
เมืองเก่าต้าหลี่ เจดีย์สามองค์
โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง ช่องเขาเสือกระโจน 
วัดลามะชงจ้านหลิน เมืองเก่าจงเตี้ยน
หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)
ลี่เจียง สระมังกรดำ
ภูเขาหิมะมังกรหยก (รวมกระเช้า)
IMPRESSION LIJIANG โชว์จางอี้โหมว
อุทยานน้ำหยก
เมืองโบราณกวนตู้ 

คลิกดูรายการ>>BZKMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N NOV-JUN19.pdf

ราคาเริ่ม 22,999 บาท (ไม่รวมวีซ่า 1,000)

21 – 26 กุมภา 23,999

01 – 06 มีนา 23,999

07 – 12 มีนา 23,999

14 – 19 มีนา 23,999

21 – 26 มีนา 23,999

28 มี.ค. - 02 เม.ย. 23,999

04 – 09 เมษา 24,999

11 – 16 เมษา 35,999

12 – 17 เมษา 35,999

13 – 18 เมษา 33,999

25 – 30 เมษา 23,999

01 – 06 พฤษภา 25,999 

13 – 18 มิถุนา 22,999
ทัวร์จีน

รับยื่นวีซ่าจีน
เซี่ยงไฮ้ ดิสนี่ย์แลนด์ 5วัน 3คืน ก.พ.-ต.ค.62 บิน Nokscoot (XW-S22)
เซี่ยงไฮ้ หังโจว 5วัน 3คืน ก.พ.-ต.ค.62 บิน Nokscoot (XW-S21)
คุนหมิง ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ ตงชวน 4วัน 3 คืน มี.ค.-พ.ค.62 บิน Lucky Air (8L14)Copyright © 2012 Happy Deluxe Tour All Rights Reserved.