ReadyPlanet.com


ปัญหาสุขภาพและสุขศึกษาในปัจจุบัน


 ปัญหาสุขภาพที่มีความสำคัญมากที่สุดในปัจจุบันคือโรคเรื้อรัง . . . ขอบเขตของโรคเรื้อรัง สภาพการทุพพลภาพต่างๆ และภาระทางเศรษฐกิจที่พวกเขากำหนดได้รับการบันทึกไว้อย่างถี่ถ้วนแล้ว การให้ความรู้ด้านสุขภาพและการศึกษาด้านสุขภาพจะต้องมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบด้านลบของปัญหาสุขภาพที่สำคัญ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง โรคทางทันตกรรม ความเจ็บป่วยทางจิต และความผิดปกติทางระบบประสาทอื่นๆ โรคอ้วน อุบัติเหตุ และการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นในวัยชราที่มีประสิทธิผล อายุ.

บทบาทใหม่ที่ไม่ซ้ำใครของสุขศึกษาในการช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้อาจจะชี้แจงได้ผ่านการทบทวนข้อแตกต่างบางประการระหว่างขั้นตอนที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาโรคติดต่อเฉียบพลันและที่พร้อมสำหรับการจัดการในปัจจุบัน ปัญหา. บาคาร่า

การป้องกันโรค

เครื่องมือในการจัดการกับภาวะสุขภาพในปัจจุบันไม่เฉพาะเจาะจงและแม่นยำเท่ากับเครื่องมือที่มีให้สำหรับโรคติดต่อ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขาภิบาลได้ให้มาตรการเฉพาะแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการป้องกันโรคเหล่านี้ เช่น การฉีดวัคซีน การสร้างภูมิคุ้มกันโรค น้ำและน้ำนมที่ปลอดภัย การกำจัดสิ่งปฏิกูลสุขาภิบาล และการควบคุมแมลงพาหะนำโรค เมื่อใช้อย่างเหมาะสม มาตรการเหล่านี้ได้ปกป้องผู้คนจากโรคติดต่อต่างๆ แต่แม้ในสถานการณ์ที่บุคคลไม่สามารถใช้มาตรการป้องกันเหล่านี้และทำสัญญากับโรคได้ มียาปฏิชีวนะและยาเคมีบำบัดอื่น ๆ ที่เฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพ ไม่มีข้อมูลเฉพาะดังกล่าวในการป้องกันโรคเรื้อรัง สภาพความเสื่อมในวัยชรา หรืออุบัติเหตุ

อย่าง ไร ก็ ตาม วิทยาศาสตร์ การ แพทย์ ได้ ทํา ให้ เป็น ไป ได้ ใน การ ป้องกัน ผล ที่ ร้ายแรง มาก ขึ้น ของ โรค เรื้อรัง หลาย โรค. . . . ไม่มีวิธีป้องกันเฉพาะสำหรับอุบัติเหตุหรือโรคอ้วนนอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรม

ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการขาดวิธีการจัดการกับโรคเรื้อรังที่เฉพาะเจาะจงและแม่นยำคือความแตกต่างในลักษณะที่โรคเหล่านี้เกิดขึ้น การเริ่มมีอาการเรื้อรังนั้นร้ายกาจมากกว่าการเริ่มมีอาการเฉียบพลัน เช่น โรคติดต่อ . . . ดังนั้นแรงจูงใจในการดำเนินการโดยอ้างอิงถึงปัญหาการพัฒนาอย่างช้าๆ ของโรคเรื้อรังจึงแทบไม่มีมากเท่ากับแรงจูงใจในการดำเนินการป้องกันโรคติดต่อ

เนื่องจากอาการเรื้อรังเกิดขึ้นทีละน้อย การศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องยาก การตรวจพบโรคตั้งแต่เนิ่นๆ หมายความว่าบุคคลนั้นต้องเข้ารับการตรวจหรือการทดสอบตามปกติเมื่อเขารู้สึกดีอย่างสมบูรณ์ มิฉะนั้น เขาจะต้องมีทักษะในการตรวจหาการเบี่ยงเบนเล็กน้อยในการทำงานและแสวงหาความสนใจก่อนที่โรคหรือสภาพจะก้าวหน้าเกินไป บาคาร่า

เนื้อหาการศึกษาด้านสุขภาพวันนี้

การอภิปรายก่อนหน้านี้เกี่ยวกับปัญหาทางการศึกษาในการจัดการกับปัญหาสุขภาพในปัจจุบันเน้นย้ำถึงความท้าทายที่นักการศึกษาด้านสุขภาพต้องเผชิญ ให้เราพิจารณานัยบางประการของความท้าทายนี้สำหรับเนื้อหาและวิธีการทางการศึกษา และสถานที่ที่เหมาะสมในการทุ่มเทความพยายามของเรา

 

หากต้องพบกับความท้าทาย ความพยายามด้านการศึกษาส่วนใหญ่จะต้องมุ่งความสนใจไปที่ผู้ใหญ่นอกห้องเรียนซึ่งปัญหาอาจเกิดขึ้น ไม่เพียงพอที่จะให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดแก่นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาหรือแม้กระทั่งในวิทยาลัยและคาดหวังให้พวกเขาใช้ข้อมูลเมื่อถึงวัยที่โรคเรื้อรังเป็นที่แพร่หลายมากที่สุด ความคาดหวังดังกล่าวมองข้ามการค้นพบงานวิจัยที่สำคัญในด้านจิตวิทยา—เราลืมข้อมูลอย่างรวดเร็วซึ่งไม่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันของเรา

 

แต่แม้ว่าผู้คนจะจำทุกสิ่งที่พวกเขาเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาหรือวิทยาลัยได้ ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดในปัจจุบันจะเป็นแนวทางในพฤติกรรมของนักเรียนเมื่อโตขึ้นหรือไม่? แน่นอน ทุกคนคงคาดไม่ถึง เพราะด้วยธรรมชาติของการวิจัยทางการแพทย์ในปัจจุบัน มีข้อบ่งชี้ทุกประการว่าเครื่องมือมากมายในการจัดการกับโรคในปัจจุบันจะมีความแม่นยำมากขึ้น หากนักเรียนจำและใช้ข้อมูลที่จำกัดในเวลานี้ในชีวิตในภายหลัง อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการจริงที่นักเรียนควรทำ . . . baccarat

 

แล้วควรเน้นการศึกษาอย่างไร? แทนที่จะเน้นที่การให้ข้อมูลที่เป็นชุดของข้อเท็จจริงด้านสุขภาพ สิ่งสำคัญไม่ควรเน้นที่การพัฒนาทักษะของนักเรียนในการแก้ปัญหาสุขภาพเมื่อเกิดขึ้น? ในทุกโรงเรียนหรือวิทยาลัย สถานการณ์ด้านสุขภาพบางอย่างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบุคคลหรือกลุ่มบุคคลต้องดำเนินการเพื่อสุขภาพของตนเอง บ่อยครั้งที่ผู้สอนตัดสินใจดำเนินการโดยไม่ให้โอกาสนักเรียนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา ประเมินผล พัฒนาวิธีแก้ปัญหาของตนเอง และนำวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้ไปปฏิบัติ

 

 ผู้ตั้งกระทู้ pailinn :: วันที่ลงประกาศ 2021-09-06 10:55:30


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2012 Happy Deluxe Tour All Rights Reserved.